Je bekijkt nu Projectgroep: Drones voor de Natuur

Projectgroep: Drones voor de Natuur

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Drones inzetten in de natuur: beheerders zien volop kansen. Vleermuizen tellen, invasieve soorten monitoren, plantenziektes opsporen of dassenburchten in kaart brengen: een drone kan dat soort tijdrovende klussen een stuk sneller, efficiënter en objectiever dan een natuurbeheerder. De werkgroep ‘Drones in natuur’ gaat actief aan de slag met concrete toepassingen en zoekt pilots.

Volop kansen

Wat zijn de kansen en bedreigingen voor drones in het natuurbeheer? Dat vroeg de projectgroep ‘Drones voor de natuur’ aan de deelnemers aan de Beheerdersdag op 30 september jl. De beheerders zagen allerlei voordelen: een drone kan inventarisatiewerk veel sneller en efficiënter uitvoeren en op moeilijk bereikbare plaatsen komen. Maar ook zaken als monitoring van PAS maatregelen, broedvogelnesten of het nemen van watermonsters voor ecologisch onderzoek zonder verstoring van het water. Of wat te denken van de inventarisatie van vleermuizen door het middels een drone plaatsen van bat-detectors op hoge gebouwen. Daarbij komt dat de waarnemingen van een drone objectiever en dus betrouwbaarder zijn. Ook in de handhaving kunnen drones helpen. Een deelnemende BOA zag kansen voor het opsporen van bijvoorbeeld fuiken of hennepvelden, of zelfs bij het zoeken naar vermiste personen.

Nadelen en vragen

Er zijn natuurlijk ook nadelen. Een drone kan aardig wat geluid maken, vooral als hij meerdere rotors heeft. De deelnemers zagen verstoring van vogels en andere dieren dan ook als de grootste bedreiging. Ook de natuurbeleving van recreanten kan lijden onder af- en aanvliegende drones. Een risico van een heel andere orde is dat je kunt gaat ‘meten om het meten’. De inzet van drones moet geen doel op zich worden. De beheerders vreesden dat je anders alleen nog ‘beeldschermbiologen’ hebt, die nooit het veld ingaan. Validatie door middel van veldwerk blijft noodzakelijk gewoon noodzakelijk, wat ook door de deelnemers erkend werd. Ook een punt van aandacht is wie eigenaar is van de data.

Pilots gezocht!

Tijdens de workshop op de Beheerdersdag gaven Johannes Regelink en Chris Driessen (Regelink Ecologie & Landschap), David Borgman (Borgman beheer) en Mark de Haan (Aeret) een introductie op drones en wat er al mee kan in het natuurbeheer. Vervolgens inventariseerden de deelnemers in groepjes de kansen en bedreigingen voor drones in het natuurbeheer. Naar aanleiding van de uitkomsten gaat de projectgroep concrete toepassingen zoeken en pilots opstarten. Bent u betrokken bij een onderzoek of beheert u een locatie waarin drones een rol kunnen spelen? Neem dan contact op via projectgroep@dronesvoordenatuur.nl.

‘Drones voor de natuur’ is voortgekomen uit een verkenning voor Innovatie Agro en Natuur van het Ministerie van Economische zaken.