Je bekijkt nu Monitoring hoge waterstand Limburg met RWS drones

Monitoring hoge waterstand Limburg met RWS drones

Monitoring hoge waterstand vanuit de lucht

drone luchtfoto hoogwaterstand limburg 2020 rijkswaterstaat drone team aeret
Foto: RWS Drone Team

Rijkswaterstaat en de waterschappen nemen voorbereidende maatregelen op de verhoogde afvoer zoals het openen of sluiten van schuiven bij waterkeringen en het plaatsen van schotbalken om tijdelijk het water te keren. Op dit moment zijn de stuwen Linne, Belfeld, Roermond en Sambeek gestreken. De situatie word nauwlettend in de gaten gehouden. Een van de manieren waarop dit gebeurt is door het Rijkswaterstaat Drone Team, onderdeel van het programma Smart Patrol . Het Drone-team wordt veelal ingezet bij incidenten op / om het water om snel overzicht te krijgen van een situatie.

Snel Drone-data delen

Door het Rijkswaterstaat Drone Team worden er op verschillende plekken vanuit de lucht opnames gemaakt van de hoge waterstand in Limburg. Drone piloten uploaden deze beelden via onze applicatie Aeret Photo2GIS. De verwerkte foto’s verschijnen vervolgens live binnen onze webbased GIS applicatie Aeret GeoMaps. Hiermee zijn de beelden direct beschikbaar voor de geautoriseerde ketenpartners en derden.