Je bekijkt nu Nieuwe Dronekaart voor Open en Specific categorie

Nieuwe Dronekaart voor Open en Specific categorie

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Drone

Dronekaart 2021

drone preflight pro schiphol kaart no fly zone open a1 a2 a3 specific
Dronekaart 2021

“Dronepiloten die op een kaart van Nederland willen checken waar ze wel (of beter gezegd: niet) mogen vliegen met hun drone hebben de keuze uit een aantal apps en webapplicaties, waaronder Drone Preflight van Aeret, Vlieg Veilig van a.s.r. en GoDrone van LVNL. De webapp van Aeret is als eerste up-to-date gemaakt aan de hand van de nieuwe droneregels.

Veranderingen
De introductie van de Europese regelgeving voor drones – en dan met name het concept van zonering – heeft nogal wat consequenties voor de diverse apps met dronekaarten. Niet alleen zijn er nieuwe no-flyzones bijgekomen, ook moeten dronevliegers in de Open categorie nu een minimumafstand aanhouden ten opzichte van bepaalde wegtypen en zijn de no-flyzones rondom helihavens kleiner geworden. Flink wat veranderingen dus.

De webapplicatie Drone Preflight van Aeret is als eerste geactualiseerd, aan de hand van open data die door de overheid beschikbaar is gesteld. Zo zijn gebieden die aangemerkt zijn als vitale infrastructuur en beveiligde gebieden (zoals zeehavens, militaire inrichtingen, detentiecentra en bepaalde industriegebieden) nu terug te vinden in de vorm van no-flyzones. Verder is de radius rondom helihavens verkleind (van 3 naar 1,2 km).”

Lees het hele bericht op Dronewatch

Meer info over de web-app staat op de productpagina van Drone PreFlight