Je bekijkt nu API

API

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:API

Data-uitwisseling middels API

Aeret biedt datasets aan die via een API kunnen worden ontsloten. Vanuit Aeret worden deze datasets dagelijks geüpdate en actueel gehouden. Hierbij zijn er gegevens die van overheidsbronnen afkomstig zijn gecombineerd en verrijkt met aanvullende informatie.

Beschikbare datasets:

  • Drone No Fly Zones
  • NOTAM (2x daags geupdate)
  • Vitale infrastructuur
  • AIS informatie NLBestandsformaat:
  • WMS/WFS/GML/JSON

Met deze API functionaliteit richten we ons op (semi-) overheden zoals gemeentes en veiligheidsregio’s welke behoefte hebben aan actuele luchtruim informatie en no-fly zones voor hun droneteam, geïntegreerd in een eigen (GIS)applicatie. Benieuwd naar de mogelijkheden tot integratie in uw eigen applicatie? Neem contact op.