Projecten

Rijkswaterstaat

Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de Nederlandse rivieren vaker te maken met hoogwater. Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden gaat stromen, kan begroeiing de doorstroming van het water belemmeren. Om de omvang van deze begroeiing / vegetatie voor Rijkswaterstaat nauwkeurig vast te stellen is gebruik gemaakt van drones. Hierbij zijn tientallen succesvolle vluchten, verspreid over gebieden door zuid- en midden-Nederland gemaakt door gecertificeerde ROC drone operators. De drone-vluchten zijn voorbereid met de dienst Drone PreFlight Pro. Aeret nam de dataverwerking, analyse en ontsluiting op met onze diensten Drone Postflight, DataCloud en GeoMaps.

Resultaten

• Orthofoto’s / Hoogtemodellen (RD GeoTIFF)
• 3D puntenwolken + webbased viewer
• 360° panorama luchtfoto’s
• Classificatie vegetatie 
• Shapefiles oppervlakte vegetatie in m² 
• Resultaten online in Aeret GeoMaps

Zeldzame Flora & Fauna

Staatsbosbeheer

Voor het natuuronderzoek wat wij met drones doen werken we samen met ROC-gecertificeerde drone-operators. Alle vluchten die met een drone bij onze onderzoeken uitgevoerd worden, zijn onder begeleiding van een van ecologisch adviseurs. Hiermee is het mogelijk om in Natura2000 gebieden onderzoek te doen, met een minimale impact van de drone op de omgeving.

Wij kunnen drones inzetten met verschillende soorten sensoren. Denk hierbij aan hoge resolutie foto, video, thermische (warmtebeeld) camera’s en multispectrale sensoren voor NDVI-kartering.

Ecologisch Onderzoek

Samen met Regelink Ecologie en Landschap is er onderzoek gedaan naar vegetatieclassificatie met behulp van drones. Deze classificatie is gebaseerd op de multispectrale drone-beelden gemaakt door DronExpert.nl, gemaakt in In Overijssel en Gelderland. Via een door Regelink ontwikkelde “classificatie”-methodologie zijn vegetatieklassen geïndexeerd.

Aan de hand van de kaarten met deze vegetatieklassen die hieruit voortkwamen, is er met kennis vanuit Regelink, literatuuronderzoek en veldbezoeken een indicatie gemaakt voor potentieel leefgebied voor het zeldzame gentiaanblauwtje op deze twee terreinen. Resultaten worden gepresenteerd middels onze DataCloud en GeoMaps oplossing.

Resultaten

• RGB/ NDVI mapping
• Vertaling van NDVI naar Vegetatieklassen
• GISkaarten
• Calculatie Potentieel leefgebied

Onbeperkte vliegduur

CableCopter

De meeste multicopters hebben een maximale vliegduur van ongeveer 15 – 30 minuten, wat veelal beperkend is voor de inzet van drones. Door het inzetten van CableCopters, drones aan kabels, wordt het mogelijk om bijvoorbeeld 24/7 een overzicht te houden van de omgeving vanuit de lucht. Deze systemen worden op die manier continu via een kabel van stroom voorzien en ook de data- en videoverbinding kan via een kabel op een veilige manier tot stand komen. Deze ontwikkeling wordt uitgevoerd in samenwerking met Delft Dynamics en DRONExpert.

Systemen

• Lange vliegduur
• Meerdere sensoren 
• Geen risico FlyAways
• Easy to deploy

Depotmeting

Boskalis

Met een drone zijn vluchten uitgevoerd boven een depot met als doel volumes van de verschillende depots te berekenen. Hierbij zijn de hoge resolutie opnames verwerkt tot onderstaande resultaten. 

Resultaten

• Orthofoto
• Hoogtemodel
• 3D Pointcloud
• Volume calculatie
• Doorlooptijd: 2 dagen 

Vanuit het 3D model worden volumes berekend van het depot

Inspectie Kunstwerk

Kunstwerk

Met een drone zijn verschillende inspectievluchten uitgevoerd aan een brug t.b.v. assetmanagment. Hierbij is gevlogen met verschillende sensoren, zoals een 30x optische zoom camera. Hiermee is het mogelijk, om vanaf een veilige afstand, met een hoog detail opnames te maken van een kunstwerk. De vluchten zijn uitgevoerd in samenwerking met een ROC-gecertificeerd bedrijf.

De resultaten worden aangeleverd als (online) webservices. Deze digitale gegevens zijn gemakkelijk te integreren in (externe) onderhoudsapplicaties.

Resultaten

• Orthofoto
• Hoogtemodel
• 3D Pointcloud
• Inspectiefoto’s 30x zoom
• GeoMaps Integratie

Nulmetingen

Projectontwikkeling

In samenwerking met een gecertificeerde ROC-operator zijn mapping-vluchten uitgevoerd voor een groot aannemersbedrijf. Hierbij is zijn meerdere gebieden met een totaal van ruim 400 hectare vastgelegd. Het grootste aaneengesloten gebied betreft een gebied van 2769 meter lang bij 1450 meter breed. In combinatie met aanvullende externe GCP (grond controle punten) en de drone-foto’s wordt een hoge nauwkeurigheid van de beelden in x,y,z gegarandeerd. De opgeleverde orthofoto’s en hoogtekaarten kunnen worden gebruikt in eigen CAD/GIS systemen, of in onze eigen service Aeret GeoMaps.

De resultaten worden gebruikt als nulmeting. Tevens zijn de puntenwolken gevisualiseerd in een Webbased Puntenwolkviewer waarmee de gebruikers in 3D metingen kunnen uitvoeren, direct vanuit een browser.

Resultaten

• Orthofo’s in RD-stelsel
• Digitaal hoogtemodel in RD-stelsel
• 3D Pointcloud
• GeoMaps Integratie

Zonnepanelen

Inspectie

In samenwerking met een gecertificeerde ROC-operator zijn verschillende inspectievluchten uitgevoerd aan een opstelling met zonnepanelen en aan een dak waarop zonnepanelen worden geïnstalleerd. Hierbij is gevlogen met verschillende sensoren, zoals thermische camera. Hiermee is het mogelijk om defecten op te sporen in de zonnepanelen. Met de (normale) RGB camera zijn opnames gemaakt ten behoeve van een hoge resolutie orthofoto en een 3D Puntenwolk. De orthofoto kan bijvoorbeeld worden geopend in een CAD-pakket.

De resultaten worden aangeleverd als (online) webservices. Hiermee zijn ze te integreren in (externe) applicaties zoals Aeret GeoMaps. Hier hebben we alle resultaten, zoals de thermische beelden, orthofoto’s, inspectie (zoom) foto’s en PDF bestanden gekoppeld in één online omgeving. Hiermee heeft de eigenaar alle data beschikbaar vanaf Laptop of smartphone.

Resultaten

• Thermische Kaart
• Orthofo’s
• 3D Pointcloud
• GeoMaps Integratie

Contact opnemen?

Heeft u vragen, opmerkingen of heeft u interesse in onze diensten? Vul het formulier in en we nemen spoedig contact met u op.

Aeret: Connecting Data

Vanaf 2008 zijn we betrokken bij innovatieve toepassingen en ontwikkelingen van drones. Sinds de oprichting van Aeret in 2015 richten we de focus op: Drones, Data(verwerking) en GIS (Geografisch Informatie Systeem) toepassingen. Met data ingewonnen door drones, leveren wij hoogwaardige GIS producten. Hierbij richten we ons op toepassingen vóór en ná het vliegen met onze diensten.

• Drone PreFlight Pro: Vluchtvoorbereiding
• Drone PostFlight: Dataverwerking
• Aeret DataCloud: Opslag / Webservices
• Aeret GeoMaps: GIS-viewer

Met Aeret kunnen wij u in het gehele proces ondersteunen, adviseren en ontzorgen. Dit  betreft van de inzet van drones tot en met de verwerking van data en bekijken van de resultaten.

Sluit Menu