Rijkswaterstaat

Drone inspectie uiterwaarden

Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de Nederlandse rivieren vaker te maken met hoogwater. Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden gaat stromen, kan begroeiing de doorstroming van het water belemmeren. Om de omvang van deze begroeiing / vegetatie voor Rijkswaterstaat nauwkeurig vast te stellen is gebruik gemaakt van drones. Hierbij zijn tientallen succesvolle vluchten, verspreid over gebieden door zuid- en midden-Nederland gemaakt door gecertificeerde ROC drone operators. De drone-vluchten zijn voorbereid met de dienst Drone PreFlight Pro. Aeret nam de dataverwerking, analyse en ontsluiting op met onze diensten Drone Postflight, DataCloud en GeoMaps

Resultaten

• 2D Orthofoto’s / Hoogtemodellen
• 3D puntenwolken + webbased viewer
• 360° panorama luchtfoto’s
• Classificatie vegetatie 
• Shapefiles oppervlakte vegetatie in m² 
• Resultaten online in Aeret GeoMaps GIS

Contact opnemen?

Heeft u vragen, opmerkingen of heeft u interesse in onze diensten? Vul het formulier in en we nemen spoedig contact met u op.

  Aeret: Connecting Data

  Vanaf 2008 zijn we betrokken bij innovatieve toepassingen en ontwikkelingen van drones. Sinds de oprichting van Aeret in 2015 richten we de focus op: Drones, Data(verwerking) en GIS (Geografisch Informatie Systeem) toepassingen. Met data ingewonnen door drones, leveren wij hoogwaardige GIS producten. Hierbij richten we ons op toepassingen vóór en ná het vliegen met onze diensten.

  • Drone PreFlight Pro: Vluchtvoorbereiding
  • Drone PostFlight: Dataverwerking
  • Aeret DataCloud: Opslag / Webservices
  • Aeret GeoMaps: GIS-viewer

  Met Aeret kunnen wij u in het gehele proces ondersteunen, adviseren en ontzorgen. Dit  betreft van de inzet van drones tot en met de verwerking van data en bekijken van de resultaten.