Zeldzame Flora & Fauna

Staatsbosbeheer

Voor het natuuronderzoek wat wij met drones doen werken we samen met Specific-gecertificeerde drone-operators. Alle vluchten die met een drone bij onze onderzoeken uitgevoerd worden, zijn onder begeleiding van een van ecologisch adviseurs. Hiermee is het mogelijk om in Natura2000 gebieden onderzoek te doen, met een minimale impact van de drone op de omgeving.

Wij kunnen drones inzetten met verschillende soorten sensoren. Denk hierbij aan hoge resolutie foto, video, thermische (warmtebeeld) camera’s en multispectrale sensoren voor NDVI-kartering.

Ecologisch Onderzoek

Samen met Regelink Ecologie en Landschap is er onderzoek gedaan naar vegetatieclassificatie met behulp van drones. Deze classificatie is gebaseerd op de multispectrale drone-beelden gemaakt door DronExpert.nl, gemaakt in In Overijssel en Gelderland. Via een door Regelink ontwikkelde “classificatie”-methodologie zijn vegetatieklassen geïndexeerd.

Aan de hand van de kaarten met deze vegetatieklassen die hieruit voortkwamen, is er met kennis vanuit Regelink, literatuuronderzoek en veldbezoeken een indicatie gemaakt voor potentieel leefgebied voor het zeldzame gentiaanblauwtje op deze twee terreinen. Resultaten worden gepresenteerd middels onze DataCloud en GeoMaps oplossing.

Resultaten

• RGB/ NDVI mapping
• Vertaling van NDVI naar Vegetatieklassen
• GISkaarten
• Calculatie Potentieel leefgebied

Contact opnemen?

Heeft u vragen, opmerkingen of heeft u interesse in onze diensten? Vul het formulier in en we nemen spoedig contact met u op.

  Aeret: Connecting Data

  Vanaf 2008 zijn we betrokken bij innovatieve toepassingen en ontwikkelingen van drones. Sinds de oprichting van Aeret in 2015 richten we de focus op: Drones, Data(verwerking) en GIS (Geografisch Informatie Systeem) toepassingen. Met data ingewonnen door drones, leveren wij hoogwaardige GIS producten. Hierbij richten we ons op toepassingen vóór en ná het vliegen met onze diensten.

  • Drone PreFlight Pro: Vluchtvoorbereiding
  • Drone PostFlight: Dataverwerking
  • Aeret DataCloud: Opslag / Webservices
  • Aeret GeoMaps: GIS-viewer

  Met Aeret kunnen wij u in het gehele proces ondersteunen, adviseren en ontzorgen. Dit  betreft van de inzet van drones tot en met de verwerking van data en bekijken van de resultaten.