API

  • Berichtcategorie:API

Data-uitwisseling middels API Aeret biedt datasets aan die via een API kunnen worden ontsloten. Vanuit Aeret worden deze datasets dagelijks geüpdate en actueel gehouden. Hierbij zijn er gegevens die van…

Lees verderAPI