Open Source Fotogrammetrie server

WebODM server

WebODM – Drone verwerkingssoftware

WebODM is een open source applicatie om dronebeelden te verwerken tot hoge resolutie 2D en 3D resultaten. Denk aan het verwerken van dronefoto’s tot mappings, hoogtemodellen, puntenwolken en meshes. Met deze resultaten kunnen gebruikers gemakkelijk oppervlaktes, lengtes en volumes worden berekend of integreren in een eigen GIS applicatie zoals QGIS, Kaartviewer of ArcGIS.

De praktijk leert dat voor het verwerken van deze beelden tot het gewenste eindresulataat een computer met veel rekencapaciteit (CPU, GPU en RAM) nodig is. Tevens is er vaak een behoefte om (gemakkelijk) resultaten te kunnen delen met collega’s of andere afdelingen. Aeret ondersteunt organisaties door deze WebODM applicatie te installeren op een webserver. Hiermee heeft een organisatie een eigen online verwerkingsplatform voor deze dronebeelden en is de WebODM applicatie bereikbaar via een internet browser. 

WebODM – Fotogrammetrie als SAAS

Het grote voordeel van SAAS (Software as a Service) applicaties is dat deze online toegankelijk zijn. Via een browser is de applicatie toegankelijk. Gebruikers kunnen inloggen, projecten aanmaken, beelden uploaden, verwerken en aan de slag met de resultaten.

De WebODM Server applicatie wordt breed ingezet bij o.a. de volgende organisaties:

 • Omgevingsdiensten
 • Waterschappen
 • Commerciële partijen
 • Natuurbeheer

WebODM – Open Source 

Het werken met WebODM past uitstekend bij de open source gedachte van de overheid: Software die de overheid maakt (of laat maken) moet zo veel mogelijk open source zijn. Dit betekent dat de broncode vrij toegankelijk en herbruikbaar moet zijn. Dat is de kern van de in 2020 geïntroduceerde beleidslijn ‘Open, tenzij’. De WebODM applicatie wordt ingericht op een server in de EU. Hierbij neemt Aeret de rol op zich om de back-end (server) in te richten en periodiek onderhoud uit te voeren. De eindklant kan zelf, via de front-end de applicatie inrichten, beheren en de droneprojecten verwerken.

WebODM – Demonstratie en cursus

Indien er behoefte is aan een demonstratie of voorbeeld materiaal horen wij graag van u. Ook voor het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Vanuit Aeret bieden wij ook de mogelijkheid tot een cursus aan:

 • Eendaagse cursus: werken met WebODM
 • Tweedaagse cursus: dag (1) praktijkvliegen en optimaal instellen drones , dag (2) werken met WebODM

Kenmerken

WebODM – Verwerkingsopties

Een kleine selectie van verwerkingsopties binnen WebODM:

 • Userbeheer
 • Verwerken tot 2D Orthofoto: RGB, Thermisch of Multispectraal
 • Verwerken tot 3D: Puntenwolk of Mesh
 • Gebruik van GCP (ground control points)
 • Volumes, oppervlaktes, lengtes en hoogtes meten
 • Export / import GeoJSON (metingen)

WebODM – Deelopties

De verwerkte resultaten zijn op meerdere manieren te bekijken en delen:

 • Userbeheer aan projecten toekennen
 • Downloaden resultaten
 • Share links
 • API